Vi ger dig en meningsfull fritid hemma i bygden!

Eldsberga gymnastikförening, förmedlar rörelseglädje till unga och gamla genom att från 1 års ålder ha föräldrar/barngympa och sedan gympa och parkour för de äldre barnen. För vuxna erbjuds t.ex. stationsträning och aerobics. 

Trönninge IF är bygdens fotbollsföreningen och inom en snar framtid även padel! 

Svenska kyrkan har barn och ungdomsverksamhet där de hämtar på fritids och tar med medlemmarna till skogen och kyrkan för lek och bus. 

Eldsberga innebandyförening, tränar upp bygdens barn och har träning från skolåldern, och dessutom bedriver föreningen bygdens ända fritidsgård. 

Tönnersa ridklubb ordnar träning efter medlemmarnas intresse och har nyligen anlagt en fin ridbana mellan Tönnersa och Gullbranna. 

Veinge Eldsberga SF ordnar luftgevärsskytte för stora och små. I höst hittar du dem i nya lokaler 

Eldsberga Tönnersjö scout håller till i stugan bakom gamla kommunalhuset och har barn och ungdomsverksamhet från 8 års ålder. 

Gullbranna hästförening är en ideell förening.
Föreningens målsättning är att genom god gemenskap få kunskap i hästhållning och hästaktiviteter.

Trönninge samhällsförening Förening för boende i Trönninge. Verkar för att tillvarata de boendes intressen.