Tönnertech

Projektstyrning inom drivmedelsstationer

Mycket god kunskap och erfarenhet av projektstyrning, serviceverksamhet, ekonomi, materialhantering och logistik. Framförallt inom drivmedelsbranschen finns ett bra kontaktnät, god teknisk kännedom om oljebolagens befintliga bensinstationer, lokalisering samt utrustning för drivmedelsdistribution.

För att komma i kontakt med Tönnertech kan du antingen fylla i kontaktformuläret nedan eller;
maila på info@tonnertech.se
ringa på 070-4695171
besöka hemsidan www.tonnertech.se
besöka kontoret Tostarp 509, 305 97 Eldsberga