Trönningeskolan

Trönningeskolan är en F-9 skola som ligger på landsbygden utanför Halmstad. Lärlag med årskurserna F-5 och cirka 230 elever, samt lärlag skolåren 6-9 och cirka 230 elever. All personal på Trönningeskolan är behörig. Många av skolans elever åker skolskjuts till skolan.

Eldsbergaskolan

Eldsbergaskolan är en F-6 skola som ligger i utkanten av Eldsberga samhälle. Eldsberga är ett landsbygdssamhälle på gränsen till Laholms kommun, söder om Halmstad. På skolan går det totalt omkring 130 elever, varav ungefär 60 stycken elever går på skolans fritids.

Här kan du ansöka om ledighet, registrera frånvaro, ändra kontaktuppgifter, ändra schema och mycet annat

Kontaktuppgifter till personal på grundskolan!

Sjukanmälan 035-13 88 95
Personalrum, Trönninge 035-13 88 68
Personalrum, Eldsberga 035-18 37 68
Stjärnans fritidshem 0722-44 54 71
Solens fritidshem 0722-43 99 94
Eldsberga fritidshem 035-18 37 6
Köket, Trönninge 076-610 74 73

Rektor F-3 och fritids Catharina Hjelte
catharina.hjelte@halmstad.se
Rektor 4-5 samt Eldsberga Linda Svensson
linda.e.svensson@halmstad.se
Rektor 6-9 Rijad Rashkaj rijad.rashkaj@halmstad.se

Skolsköterska F-3, samt Eldsberga Andrea Sendlak
andrea.sendlak@halmstad.se
Skolsköterska 4-9 Jessica Gillrup jessica.gillrup@halmstad.se

Skolkurator Trönninge Marianne Eliasson
marianne.eliasson@halmstad.se
Skolkurator Eldsberga Frida Olsson
frida.olsson@halmstad.se
Studie- och yrkesvägledare Johan Wennerström 0706-11 88 64
johan.wennerstrom@halmstad.se