Om Eldsbergabygden

Från början var det ett företagarnätverk som startades under våren 2014 av Annika Svensson och Katarina Raskov.

Annika, som är boende i bygden, hade under en längre tid funderat på olika sätt att samla alla entreprenörer och företagsamma personer som finns här, sett till företagsamheten är vi Halmstad svar på Gnosjö. Efter ett lunchmöte med Katarina Raskov, som arbetar med företagsutveckling och nätverkande, började idén ta form och i våras började vi bjuda in till nätverksträffar.

Utöver nätverket har Annika som mål att få ett större samarbete, dels mellan föreningarna i bygden, men även mellan näringsliv och föreningar, där en del har varit att undersöka intresset för ett företagarecentrum i gamla kommunalhuset. För att lättare samla all information startade jag denna hemsidan. Här är tanken att du lätt ska hitta det du söker, oavsett om det är föreningsliv, företag eller samhällsinformation.